อัตราดอกเบี้ยของโรงรับจำนำมีมันนี่เป็นอย่างไร?

โรงรับจำนำ

โรงรับจำนำมีมันนี่ คิดอัตราดอกเบี้ย ตามพระราชบัญญติโรงรับจำนำ

  • มูลค่าของทรัพย์สินไม่เกิน 2,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ย 2%
  • มูลค่าของทรัพย์สินส่วนที่เกิน 2,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.25%

การคิดดอกเบี้ยกรณีไม่เต็มเดือน

  • จำนำภายในระยะเวลา 15 วัน จะคิดดอกเบี้ยครึ่งเดือน ถ้าเกิน 15 วัน จะคิดดอกเบี้ย 1 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ที่จำนำเป็นวันที่ 1)
  • ผู้ที่มาส่งดอกเบี้ยหรือไถ่ถอนคืน โปรดมาให้ตรงตามวันที่แจ้ง ในตั๋วจำนำ ในกรณีที่มาภายหลังวันที่กำหนดในตั๋วจำนำอาจเสีย ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก

* ระยะเวลา 1-15 วัน คิดดอกเบี้ยครึ่งเดือน / 16 วัน ขึ้นไป คิดดอกเบี้ยเต็มเดือน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น